【正宫】脱布衫带小梁州 四景为储公子赋凤阳人春原文,翻译,赏析_拼音版_作者汤舜民 

【正宫】脱布衫带小梁州 四景为储公子赋凤阳人春

作者:汤舜民 朝代:元代
【正宫】脱布衫带小梁州 四景为储公子赋凤阳人春原文
问春来何处忘机?小奚奴相趁相随。傍柳行乌纱翠湿,踏花去马蹄香细。
 翠幄银屏锦绣围,莫放春归。人生七十古来稀,便做道一百岁,能几度醉如
泥!【幺】韶华迅速难拘系,杜鹃声只在楼西。北海樽,东山妓。春风天地,何
日不寒夜。 夏
 问夏来何处徜徉?闲遥遥傲煞羲皇。啜□碗清冰蔗浆,卧藤簟翠ブ绡帐。
 细柳垂丝过粉墙,满地清凉。金河流水玉莲香,微风荡,香满看书窗。【幺
】《离骚》读罢空惆怅,叹独醒谁吊罗江?角黍盘,菖蒲酿。榴花亭上,来日庆
端阳。 秋
 问秋来何处盘游?醉乡中罗列珍羞。巨口鲈红姜素藕,团脐蟹锦橙黄柚。
 丹桂开花满树头,金粟娇柔。玎帘幕不垂钩,天香透,无地不风流。【幺
】亭台净扫无纤垢,胜当年庚亮南楼。传画烛,焚金兽。碧天如昼,今夜赏中秋。 冬
 问冬来何处从容?千金裘五彩蒙茸。鱼游锦重衾密拥,驼绒毡软帘低控。
 揽碎银河战玉龙。鳞甲琮琮。楼台上下水晶宫,堪题咏,人在画图中。【幺
】昏昏一枕梅花梦,觉来嘱咐山童:柏叶杯,椒花颂。管弦齐动,明日送残冬。
【正宫】脱布衫带小梁州 四景为储公子赋凤阳人春拼音解读
wèn chūn lái hé chù wàng jī ?xiǎo xī nú xiàng chèn xiàng suí 。bàng liǔ háng wū shā cuì shī ,tà huā qù mǎ tí xiāng xì 。
 cuì wò yín píng jǐn xiù wéi ,mò fàng chūn guī 。rén shēng qī shí gǔ lái xī ,biàn zuò dào yī bǎi suì ,néng jǐ dù zuì rú
ní !【yāo 】sháo huá xùn sù nán jū xì ,dù juān shēng zhī zài lóu xī 。běi hǎi zūn ,dōng shān jì 。chūn fēng tiān dì ,hé
rì bú hán yè 。 xià
 wèn xià lái hé chù cháng yáng ?xián yáo yáo ào shà xī huáng 。chuò □wǎn qīng bīng zhè jiāng ,wò téng diàn cuì ブxiāo zhàng 。
 xì liǔ chuí sī guò fěn qiáng ,mǎn dì qīng liáng 。jīn hé liú shuǐ yù lián xiāng ,wēi fēng dàng ,xiāng mǎn kàn shū chuāng 。【yāo
】《lí sāo 》dú bà kōng chóu chàng ,tàn dú xǐng shuí diào luó jiāng ?jiǎo shǔ pán ,chāng pú niàng 。liú huā tíng shàng ,lái rì qìng
duān yáng 。 qiū
 wèn qiū lái hé chù pán yóu ?zuì xiāng zhōng luó liè zhēn xiū 。jù kǒu lú hóng jiāng sù ǒu ,tuán qí xiè jǐn chéng huáng yòu 。
 dān guì kāi huā mǎn shù tóu ,jīn sù jiāo róu 。dīng lián mù bú chuí gōu ,tiān xiāng tòu ,wú dì bú fēng liú 。【yāo
】tíng tái jìng sǎo wú xiān gòu ,shèng dāng nián gēng liàng nán lóu 。chuán huà zhú ,fén jīn shòu 。bì tiān rú zhòu ,jīn yè shǎng zhōng qiū 。 dōng
 wèn dōng lái hé chù cóng róng ?qiān jīn qiú wǔ cǎi méng róng 。yú yóu jǐn zhòng qīn mì yōng ,tuó róng zhān ruǎn lián dī kòng 。
 lǎn suì yín hé zhàn yù lóng 。lín jiǎ cóng cóng 。lóu tái shàng xià shuǐ jīng gōng ,kān tí yǒng ,rén zài huà tú zhōng 。【yāo
】hūn hūn yī zhěn méi huā mèng ,jiào lái zhǔ fù shān tóng :bǎi yè bēi ,jiāo huā sòng 。guǎn xián qí dòng ,míng rì sòng cán dōng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【正宫】脱布衫带小梁州 四景为储公子赋凤阳人春原文,【正宫】脱布衫带小梁州 四景为储公子赋凤阳人春翻译,【正宫】脱布衫带小梁州 四景为储公子赋凤阳人春赏析,【正宫】脱布衫带小梁州 四景为储公子赋凤阳人春阅读答案,出自汤舜民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.51jjcn.cn/shi/59417.html

诗词类别

汤舜民的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语